Dostęp do łaski Bożej

Dostęp do łaski Bożej

Zadajmy sobie dziś takie dwa pytania: Czy łaska Boża jest dla wszystkich ludzi i jak każdy człowiek może jej doświadczyć? Czy zbawienie jest dla wszystkich ludzi i jak każdy człowiek może go doświadczyć?

Tania łaska czy cenny dar

Zgodnie z tym co apostoł Paweł napisał do wierzących w Efezie, jesteśmy zbawieni z łaski … (2:5) „i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście”.

Jeśli zbawienie jest z łaski, tym bardziej powinniśmy zastanowić się, co to oznacza „z łaski” i jak ją otrzymać.

Czy „z łaski” może oznaczać „za darmo”? Ludzie mogą to w ten sposób pojmować, ale … ktoś kiedyś powiedział, że nie ma nic za darmo. Tak jest również z łaską i zbawieniem. Fakt, że jedna osoba nie musi za coś zapłacić wcale nie oznacza, że to jest za darmo i ktoś inny za to nie zapłacił. Dokładnie tak jest z naszym zbawieniem. Dla nas z łaski, lecz dla Chrystusa oznaczało to pewną cenę. Musiał zapłacić za zbawienie swoim życiem. Poniósł śmierć. Stąd też, jeśli Chrystus za to zapłacił tak wysoką cenę, w żadnym razie nie możemy traktować tego daru z lekceważeniem.

Łaska i wiara

Apostoł Paweł pisze dalej „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”. (2:8) Jeszcze raz przeczytajmy, „łaską przez wiarę”…

Ktoś trafnie ujął tą prawdę, że dzięki wierze otrzymujemy to, co łaska już nam zapewniła.

Apostoł Paweł pisał do chrześcijan w Rzymie tak „dzięki któremu [Jezusowi] też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej”. (5:2)

Łaska Boża i zbawienie jest dla wszystkich ludzi i można tego doświadczyć przez wiarę.

Autor listu do Hebrajczyków napisał „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają”. (11:6)

Podsumowując powiemy, że potrzeba wiary, aby doświadczyć Bożej łaski w swoim życiu!

Łaska

Łaska

Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. – 1 Koryntian 15:10

Łaska Boża to potężna Boża moc działająca w nas, aby nas, każdego wierzącego w Chrystusa, uzdolnić do czynienia, tego co Mu się podoba.

Bez łaski Bożej nie jesteśmy tego w stanie uczynić.

Czy łaska Boża wyklucza ludzkie staranie, wysiłek i pracę? Absolutnie nie. To łaska Boża daje nam moc do uświęconego życia, które podoba się Bogu. To dzięki Bożej łasce możemy przynosić owoce i służyć Bogu efektywnie.

Podziękuj Bogu za łaskę i dołóż wszelkich starań, aby Duch Święty mógł cię używać!

Bojaźń Pańska

Kto się boi Pana, ma mocną ostoję;

i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę – Ks. Przypowieści 14:26

Nasz postawa względem Boga określa kim On dla nas jest.

Kiedy szanujemy i podchodzimy z czcią do Pana, jest On mocną ostoją dla nas. Miejscem ochrony i bezpieczeństwa. Szacunek dla Boga wyrażamy poprzez posłuszeństwo Jego Słowu, stosując je w swoim życiu.

Jak wyrażamy szacunek do innych osób? Słuchając ich, wykonując ich polecenia w pracy, służąc im … Z Bogiem jest podobnie.

Jak traktujemy Boga ma nie tylko wpływ na nasze osobiste życie, ale na nasze całe rodziny, na przyszłe pokolenia, o czym wspomina król Salomon – „i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę.”

Przyjmij uzdrowienie

Dziś usłyszałem dwie historie uzdrowień.

Jedna dotyczyła zniknięcia kolca w nosie kobiety, który był tam od ponad 10 lat.

Druga historia dotyczy uzdrowienia oka, osoby, która przyszła na zorganizowane koncerty. Lewe oko jest sprawniejsze niż było.

Obie historie mają w sobie wiele podobieństw. Jednym z nich jest to, że nie da się ich racjonalnie wytłumaczyć. Po prostu stało się. W pierwszym przypadku i drugim stało się to podczas modlitwy o uzdrowienie w kościele w Rudzie Śl.

Co jeszcze zwróciło moją uwagę w tych historiach?

Osoby, o których mowa były we właściwym miejscu o właściwym czasie. Mogły wtedy wziąć to, co najlepsze.

Innymi słowy, warto być tam, gdzie dzieją się cuda … Od samego siedzenia w miejscu nic się raczej wydarzyć nie może.

Wytrwałość

Wytrwałość

Niedawno przeczytałem, że pewien aktor czekał na zaszczytne odznaczenie 20 lat. Dwadzieścia lat … pracy, starania, oczekiwania. Jest kilka możliwości dlaczego nie dostał nagrody. Mógł być po prostu za słabym aktorem. Pewnie byli lepsi od niego. Zawsze dostrzegano innych, a nie jego. Miał pecha przez 20 lat.

Przebył drogę dwudziestu lat. Pewnie wiele się nauczył. Nie poddał się. Nie zrezygnował. Wytrwale robił to, co robił, aż nadszedł jego dzień.

Twój dzień i mój dzień może też nadejść już niebawem, jeśli tylko się nie poddamy i będziemy wytrwali doskonaląc się w tym, co robimy. Prawda? Jakie to proste …

Radykalne uczniostwo

Wszyscy jesteśmy powołani do bycia uczniami Chrystusa.

Jesteśmy po to, aby się uczyć i rozwijać.

Jesteśmy też po to, aby uczyć innych jak chodzić z Bogiem w mocy Ducha Świętego.

Apostoł Paweł napisał do jednego z kościołów, aby go naśladowali, jak on naśladuje Chrystusa.

Czym może być uczniostwo…

Prorok Eliasz miał kogoś, kogo uczył. Kogoś, kto szedł w jego ślady. Pewnego razu wyruszyli w drogę i mieli przeprawić się przez rzekę. „Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi.”

Krótko po tym wydarzeniu Eliasz odszedł do Pana. Pozostał Elizeusz. To on idąc tą samą drogą dokonał tej samej rzeczy. Rzeka rozdzieliła się. Użył tej samej mocy Bożej naśladując w tym swojego nauczyciela.

Dzięki temu, że prorok Eliasz poświęcił czas i wprowadził Elizeusza na Bożą drogę, Elizeusz mógł zacząć czynić, to czego nauczył się od starszego proroka.

Dziś także potrzebujemy takich ludzi jak Eliasz, którzy wprowadzą innych na Bożą drogę i nauczą jak żyć z Bogiem, jak wypełnić Jego powołanie, jak chodzić w mocy Ducha Świętego.

Pan Jezus wzywa mnie i Ciebie do bycia Jego uczniem i czynienia innych uczniami.

Moc wizji

Dr Yongi Cho powiedział, że to nie ty tworzysz wizję, ale to wizja tworzy ciebie.

No właśnie, a co Biblia mówi o wizji?

Na przykład w Przypowieściach Salomona, rozdział 29, werset 18 jest napisane:

„Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga”, i w innym tłumaczeniu: „Gdy nie ma widzenia, naród się psuje”.

Bóg daje objawienie i możliwości właściwego widzenia. Wizja to umiejętność widzenia czegoś, czego nie ma, tak jakby to już istniało. To umiejętność marzenia o czymś i wprowadzania tego w życie. Bardzo dobrze jeśli taka wizja pochodzi z Bożego objawienia, słuchania Jego głosu, znajomości Jego Pisma.

Bez wizji, objawienia i umiejętności patrzenia w przyszłość nie ma właściwego rozwoju, a raczej następuje bałagan i zepsucie.

Pan Jezus wiedział w jakim celu pojawił się na świecie. Powiedział: „Nie przyszedłem po to aby sądzić, ale zbawić to co zginęło.” (Ew. Jana 3:17) Wiedział w jakim kierunku zmierza. Wiedział, co ma robić, a czego nie.

Apostoł Paweł jest kolejnym przykładem człowieka z wizją, Bożym objawieniem dla jego życia i misji. Paweł powiedział do króla o swoim życiu: „Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, (…)” (Dz. Apostolskie 26:19)

Ludzie bez celu, wizji i marzeń to ludzi, którzy nie rozwijają całego swojego potencjału.

Ludzie z Bożą wizją wypełniają Boże plany i są użytecznymi narzędziami w Bożych rękach.

Modlę się, abyś miał Bożą wizję w swoim życiu, Boże marzenia i wypełnił Boży plan dla Ciebie!

Myśl Bożymi myślami!

Synowie Światła

Księga Przypowieści 4:18

Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia

Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy synami i córkami światłości.

Nasze życie z Bogiem, w miarę upływu czasu, nabiera blasku i świeci coraz jaśniej.

W życiu z Chrystusem są kolejne etapy naszego wzrostu. Nikt nie rodzi się człowiekiem dorosłym i dojrzałym. Jesteśmy niemowlakami, dziećmi, nastolatkami, osobami dorosłymi. Każdy moment naszego życia jest ważny dla naszego prawidłowego rozwoju. Tak samo jest z naszym duchowym człowiekiem. Rodzimy się na nowo w Bożej rodzinie i rozwijamy się.

Bóg ma plan dla twojego życia!

Mark Twain powiedział, że w życiu człowieka są dwa bardzo ważne dni, jeden kiedy się rodzi, a drugi kiedy odkrywa dlaczego.

Wiara w innych ludzi

Ostatnio przeczytałem o przeprowadzonych badaniach w grupie 100 milionerów, gdzie zauważono, że charakterystyczną cechą w tej grupie był to, że ci milionerzy patrząc na ludzi widzieli jedynie ich dobro.

Tak, powinniśmy wierzyć w innych ludzi. Dać im szanse. Dać im szanse rozwoju czy nawet popełniania błędów w procesie uczenia się. Jak będziemy wierzyć w drugą osobę, to stanie się to ogromną zachętą dla nich do działania. To ich wzmocni. Zmotywuje do dalszej walki. Wyśle sygnał, że to co robią ma sens. Nie są sami. Ktoś stoi przy nich. Powinniśmy wierzyć w innych ludzi.

Pan Jezus powiedział, że „trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi”. (Ew. Mt 12:20a) Pan Jezus wierzy w ludzi.