Słowo na Środę, 30 Wrzesień 2020

Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.

Ks. Sofoniasza 3:15

Nie lękaj się, bo jestem z tobą.

Ks. Izajasza 43:5