Słowo na Wtorek, 21 Styczeń 2020

Pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego.

Hebrajczyków 4:9

Krajowi udzielę pokoju, tak że będziecie się udawali na spoczynek bez obawy.

Ks. Kapłańska (3 Moj) 26:6