Słowo na Piątek, 3 Luty 2023

Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom.

Efezjan 6:7

Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu!

Rzymian 12:11