Słowo na Piątek, 27 Listopad 2020

Jezus powiedział do swych uczniów:

Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą.

Ew. Marka 16:17

Uczniowie poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Ew. Marka 16:20