Słowo na Środę, 28 Październik 2020

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą.

1 Koryntian 13:4

Pan mówi:

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.

Ks. Ozeasza 6:6