Słowo na Sobotę, 24 Lipiec 2021

PAN rzekł mi: Tyś Sługą moim, (Izraelu), w tobie się rozsławię.

Ks. Izajasza 49:3

Jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak PAN Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.

Ks. Izajasza 61:11