© Słowo na Środę, 29 Marzec 2023

Pomnij na Twoją społeczność, którą dawno nabyłeś, na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie.

Ks. Psalmów 74:2

Poznają, że Ja, PAN, ich Bóg, jestem z nimi, oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim wyrocznia Pana Boga.

Ks. Ezechiela 34:30