Słowo na Piątek, 14 Sierpień 2020

Jonatan, syn Saula, udał się do Dawida do Chorsza, umacniając go w Bogu.

1 Ks. Samuela 23:16

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Ew. Jana 13:35