Słowo na Czwartek, 5 Październik 2023

Rzekł Abram do Lota: Niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewni.

Ks. Rodzaju (1 Moj) 13:8

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek.

Jakub 3:16