Słowo na Środę, 19 Luty 2020

Jeśli ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?

Ew. Mateusza 6:30

Jak się lituje ojciec nad synami, tak PAN się lituje nad tymi, co się Go boją.

Ks. Psalmów 103:13