Słowo na Poniedziałek, 20 Wrzesień 2021

Jezus powiedział:

Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.

Ew. Jana 14:7

Jezus modlił się:

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Ew. Jana 17:3