Słowo na Sobotę, 11 Lipiec 2020

Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.

Rzymian 6:9

Odpowiedział Jezusowi Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.

Ew. Jana 6:68-69