Jak to wszystko się zaczęło?

Kościół Boży w Rudzie Śląskiej powstał w 2000 roku w wyniku pracy ewangelizacyjnej pastora Arkadiusza Biczaka i jego małżonki, a także wielu innych chrześcijan. 

W lipcu 2013 r. pastor Arek przekazał prowadzenie Kościoła pastorowi Tomaszowi Adler.

W kilku zdaniach

Kościół Boży w Rudzie Śląskiej jest lokalnym Kościołem Bożym w Polsce (Church of God/Cleveland).

Jest to Kościół chrześcijański, który legalnie działa w Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o decyzję Szefa Urzędu Rady Ministrów.  Od 12 stycznia 1996 r. jest wpisany do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

W każdą niedzielę o godzinie 11:00 spotykamy się na nabożeństwie, w czasie którego śpiewane są pieśni oraz jest głoszone kazanie

oparte na Piśmie Świętym. Jest to również czas modlitwy i duchowej przemiany. W trakcie trwania nabożeństwa prowadzone są także zajęcia dla dzieci