W Bożym Słowie znajdziemy wiele wskazówek w jaki sposób wspierać rozwój Królestwa Bożego i pracy Kościoła.

Dawanie na dobre cele przyrównane jest do siania z oczekiwaniem plonów.

W 2 liście do Koryntian, w 9 rozdziale czytamy:

„A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.”

Zachęcamy Cię, abyś wspierał naszą pracę! Wierzymy, że Bóg pobłogosławi Twój zasiew.

Konto główne naszego kościoła:

91 2130 0004 2001 0530 0488 0001 (Volkswagen Bank)

Konto na fundusz ewangelizacyjny kościoła:

64 2130 0004 2001 0530 0488  0002 (Volkswagen Bank)

Konto na fundusz miłosierdzia:

37 2130 0004 2001 0530 0488 0003 (Volkswagen Bank)

Dla przelewów z zagranicy:

Nr konta: 91 2130 0004 2001 0530 0488 0001 (Volkswagen Bank)

Nr IBAN: PL91 2130 0004 2001 0530 0488 0001 [PLN]

Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW

 

W tytule prosimy wpisać: darowizna na cele kultu religijnego.

Dziękujemy!