Pastor Tomasz Adler

Wychowałem się w rodzinie, gdzie Pismo Święte i wiara w Boga mają ogromną wartość w życiu.

W wieku 17 lat w czasie pobytu na obozie młodzieżowym usłyszałem zdanie, które okazało się kluczowe do zmian w moim życiu. Zdanie brzmiało mniej więcej tak:  Bóg może pomóc tobie w życiu.

Zapragnąłem realnego działania Pana Boga.

W modlitwie powiedziałem Mu o tym. Dziś wiem, że Bóg pragnie, aby każdy Go poznał i doświadczył Jego mocy i dobroci.

Wraz z żoną i córkami jesteśmy częścią lokalnego kościoła, w którym można oglądać i przeżywać rzeczywiste działanie Ducha Świętego. Ludzie są uzdrawiani, wyzwalani, a Chrystus zmienia na trwałe ich życie.

Wizją naszego kościoła są rzeki, rzeki Bożego życia w nas, które następnie wypływają z nas i docierają do innych ludzi. Bóg pragnie, aby każdy Go poznał. Chrystus chce przygotować każdego do służby. Będąc pastorem Kościoła Bożego w Rudzie Śl. wraz z zespołem oddanych ludzi, razem robimy wszystko, aby te rzeki płynęły.

Zapraszam do kontaktu

+48 509 055 653