Moc wizji

Moc wizji

Dr Yongi Cho powiedział, że to nie ty tworzysz wizję, ale to wizja tworzy ciebie.

No właśnie, a co Biblia mówi o wizji?

Na przykład w Przypowieściach Salomona, rozdział 29, werset 18 jest napisane:

„Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga”, i w innym tłumaczeniu: „Gdy nie ma widzenia, naród się psuje”.

Bóg daje objawienie i możliwości właściwego widzenia. Wizja to umiejętność widzenia czegoś, czego nie ma, tak jakby to już istniało. To umiejętność marzenia o czymś i wprowadzania tego w życie. Bardzo dobrze jeśli taka wizja pochodzi z Bożego objawienia, słuchania Jego głosu, znajomości Jego Pisma.

Bez wizji, objawienia i umiejętności patrzenia w przyszłość nie ma właściwego rozwoju, a raczej następuje bałagan i zepsucie.

Pan Jezus wiedział w jakim celu pojawił się na świecie. Powiedział: „Nie przyszedłem po to aby sądzić, ale zbawić to co zginęło.” (Ew. Jana 3:17) Wiedział w jakim kierunku zmierza. Wiedział, co ma robić, a czego nie.

Apostoł Paweł jest kolejnym przykładem człowieka z wizją, Bożym objawieniem dla jego życia i misji. Paweł powiedział do króla o swoim życiu: „Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, (…)” (Dz. Apostolskie 26:19)

Ludzie bez celu, wizji i marzeń to ludzi, którzy nie rozwijają całego swojego potencjału.

Ludzie z Bożą wizją wypełniają Boże plany i są użytecznymi narzędziami w Bożych rękach.

Modlę się, abyś miał Bożą wizję w swoim życiu, Boże marzenia i wypełnił Boży plan dla Ciebie!

Myśl Bożymi myślami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.