Daniel Chand – Łaska i Prawda przyszły przez Jezusa – Konferencja 15.03.2015