Słowo na Sobotę, 30 Grudzień 2023

Pan, Bóg twój, zamienił przekleństwo względem ciebie na błogosławieństwo, bo Pan, Bóg twój, umiłował ciebie.

Ks. Powtórzonego Prawa (5 Moj) 23:5

Złoczyńca dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju".

Ew. Łukasza 23:42-43