Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara – Tomasz Adler