Dostęp do łaski Bożej

Dostęp do łaski Bożej

Dostęp do łaski Bożej

Zadajmy sobie dziś takie dwa pytania: Czy łaska Boża jest dla wszystkich ludzi i jak każdy człowiek może jej doświadczyć? Czy zbawienie jest dla wszystkich ludzi i jak każdy człowiek może go doświadczyć?

Tania łaska czy cenny dar

Zgodnie z tym co apostoł Paweł napisał do wierzących w Efezie, jesteśmy zbawieni z łaski … (2:5) „i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście”.

Jeśli zbawienie jest z łaski, tym bardziej powinniśmy zastanowić się, co to oznacza „z łaski” i jak ją otrzymać.

Czy „z łaski” może oznaczać „za darmo”? Ludzie mogą to w ten sposób pojmować, ale … ktoś kiedyś powiedział, że nie ma nic za darmo. Tak jest również z łaską i zbawieniem. Fakt, że jedna osoba nie musi za coś zapłacić wcale nie oznacza, że to jest za darmo i ktoś inny za to nie zapłacił. Dokładnie tak jest z naszym zbawieniem. Dla nas z łaski, lecz dla Chrystusa oznaczało to pewną cenę. Musiał zapłacić za zbawienie swoim życiem. Poniósł śmierć. Stąd też, jeśli Chrystus za to zapłacił tak wysoką cenę, w żadnym razie nie możemy traktować tego daru z lekceważeniem.

Łaska i wiara

Apostoł Paweł pisze dalej „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”. (2:8) Jeszcze raz przeczytajmy, „łaską przez wiarę”…

Ktoś trafnie ujął tą prawdę, że dzięki wierze otrzymujemy to, co łaska już nam zapewniła.

Apostoł Paweł pisał do chrześcijan w Rzymie tak „dzięki któremu [Jezusowi] też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej”. (5:2)

Łaska Boża i zbawienie jest dla wszystkich ludzi i można tego doświadczyć przez wiarę.

Autor listu do Hebrajczyków napisał „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają”. (11:6)

Podsumowując powiemy, że potrzeba wiary, aby doświadczyć Bożej łaski w swoim życiu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.