Łaska

Łaska

Łaska

Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. – 1 Koryntian 15:10

Łaska Boża to potężna Boża moc działająca w nas, aby nas, każdego wierzącego w Chrystusa, uzdolnić do czynienia, tego co Mu się podoba.

Bez łaski Bożej nie jesteśmy tego w stanie uczynić.

Czy łaska Boża wyklucza ludzkie staranie, wysiłek i pracę? Absolutnie nie. To łaska Boża daje nam moc do uświęconego życia, które podoba się Bogu. To dzięki Bożej łasce możemy przynosić owoce i służyć Bogu efektywnie.

Podziękuj Bogu za łaskę i dołóż wszelkich starań, aby Duch Święty mógł cię używać!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.