Daniel Chand – Konferencja 14.03.2015 sesja 2 – O wyjściu na zewnątrz i głoszeniu ewangelii