Wytrwałość

Wytrwałość

Niedawno przeczytałem, że pewien aktor czekał na zaszczytne odznaczenie 20 lat. Dwadzieścia lat … pracy, starania, oczekiwania. Jest kilka możliwości dlaczego nie dostał nagrody. Mógł być po prostu za słabym aktorem. Pewnie byli lepsi od niego. Zawsze dostrzegano innych, a nie jego. Miał pecha przez 20 lat.

Przebył drogę dwudziestu lat. Pewnie wiele się nauczył. Nie poddał się. Nie zrezygnował. Wytrwale robił to, co robił, aż nadszedł jego dzień.

Twój dzień i mój dzień może też nadejść już niebawem, jeśli tylko się nie poddamy i będziemy wytrwali doskonaląc się w tym, co robimy. Prawda? Jakie to proste …

Radykalne uczniostwo

Wszyscy jesteśmy powołani do bycia uczniami Chrystusa.

Jesteśmy po to, aby się uczyć i rozwijać.

Jesteśmy też po to, aby uczyć innych jak chodzić z Bogiem w mocy Ducha Świętego.

Apostoł Paweł napisał do jednego z kościołów, aby go naśladowali, jak on naśladuje Chrystusa.

Czym może być uczniostwo…

Prorok Eliasz miał kogoś, kogo uczył. Kogoś, kto szedł w jego ślady. Pewnego razu wyruszyli w drogę i mieli przeprawić się przez rzekę. „Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi.”

Krótko po tym wydarzeniu Eliasz odszedł do Pana. Pozostał Elizeusz. To on idąc tą samą drogą dokonał tej samej rzeczy. Rzeka rozdzieliła się. Użył tej samej mocy Bożej naśladując w tym swojego nauczyciela.

Dzięki temu, że prorok Eliasz poświęcił czas i wprowadził Elizeusza na Bożą drogę, Elizeusz mógł zacząć czynić, to czego nauczył się od starszego proroka.

Dziś także potrzebujemy takich ludzi jak Eliasz, którzy wprowadzą innych na Bożą drogę i nauczą jak żyć z Bogiem, jak wypełnić Jego powołanie, jak chodzić w mocy Ducha Świętego.

Pan Jezus wzywa mnie i Ciebie do bycia Jego uczniem i czynienia innych uczniami.