Entries by Tomasz Adler

Dostęp do łaski Bożej

Dostęp do łaski Bożej Zadajmy sobie dziś takie dwa pytania: Czy łaska Boża jest dla wszystkich ludzi i jak każdy człowiek może jej doświadczyć? Czy zbawienie jest dla wszystkich ludzi i jak każdy człowiek może go doświadczyć? Tania łaska czy cenny dar Zgodnie z tym co apostoł Paweł napisał do wierzących w Efezie, jesteśmy zbawieni […]

Łaska

Łaska Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. – 1 Koryntian 15:10 Łaska Boża to potężna Boża moc działająca w nas, aby nas, każdego wierzącego w Chrystusa, uzdolnić do […]

Bojaźń Pańska

Kto się boi Pana, ma mocną ostoję; i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę – Ks. Przypowieści 14:26 Nasz postawa względem Boga określa kim On dla nas jest. Kiedy szanujemy i podchodzimy z czcią do Pana, jest On mocną ostoją dla nas. Miejscem ochrony i bezpieczeństwa. Szacunek dla Boga wyrażamy poprzez posłuszeństwo Jego Słowu, […]

Przyjmij uzdrowienie

Dziś usłyszałem dwie historie uzdrowień. Jedna dotyczyła zniknięcia kolca w nosie kobiety, który był tam od ponad 10 lat. Druga historia dotyczy uzdrowienia oka, osoby, która przyszła na zorganizowane koncerty. Lewe oko jest sprawniejsze niż było. Obie historie mają w sobie wiele podobieństw. Jednym z nich jest to, że nie da się ich racjonalnie wytłumaczyć. […]

Wytrwałość

Wytrwałość Niedawno przeczytałem, że pewien aktor czekał na zaszczytne odznaczenie 20 lat. Dwadzieścia lat … pracy, starania, oczekiwania. Jest kilka możliwości dlaczego nie dostał nagrody. Mógł być po prostu za słabym aktorem. Pewnie byli lepsi od niego. Zawsze dostrzegano innych, a nie jego. Miał pecha przez 20 lat. Przebył drogę dwudziestu lat. Pewnie wiele się […]

Radykalne uczniostwo

Wszyscy jesteśmy powołani do bycia uczniami Chrystusa. Jesteśmy po to, aby się uczyć i rozwijać. Jesteśmy też po to, aby uczyć innych jak chodzić z Bogiem w mocy Ducha Świętego. Apostoł Paweł napisał do jednego z kościołów, aby go naśladowali, jak on naśladuje Chrystusa. Czym może być uczniostwo… Prorok Eliasz miał kogoś, kogo uczył. Kogoś, […]

Moc wizji

Dr Yongi Cho powiedział, że to nie ty tworzysz wizję, ale to wizja tworzy ciebie. No właśnie, a co Biblia mówi o wizji? Na przykład w Przypowieściach Salomona, rozdział 29, werset 18 jest napisane: „Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga”, i w innym tłumaczeniu: „Gdy nie ma widzenia, naród się psuje”. Bóg daje […]

Synowie Światła

Księga Przypowieści 4:18 Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy synami i córkami światłości. Nasze życie z Bogiem, w miarę upływu czasu, nabiera blasku i świeci coraz jaśniej. W życiu z Chrystusem są kolejne etapy naszego wzrostu. Nikt nie rodzi się […]

Wiara w innych ludzi

Ostatnio przeczytałem o przeprowadzonych badaniach w grupie 100 milionerów, gdzie zauważono, że charakterystyczną cechą w tej grupie był to, że ci milionerzy patrząc na ludzi widzieli jedynie ich dobro. Tak, powinniśmy wierzyć w innych ludzi. Dać im szanse. Dać im szanse rozwoju czy nawet popełniania błędów w procesie uczenia się. Jak będziemy wierzyć w drugą […]