[av_textblock size=” font_color=” color=”] Numer naszego konta dla przelewów z Polski:

Kościół Boży w Rudzie Śląskiej
Volkswagen Bank
Nr konta: 91 2130 0004 2001 0530 0488 0001

Dla przelewów z zagranicy:

Kościół Boży w Rudzie Śląskiej
Volkswagen Bank
Nr konta: 91 2130 0004 2001 0530 0488 0001
Nr IBAN: PL91 2130 0004 2001 0530 0488 0001 [PLN]
Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW

[/av_textblock] [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [av_textblock size=” font_color=” color=”]
Konto naszej młodzieży
Volkswagen Bank
Nr konta: 64 2130 0004 2001 0530 0488 0002Dla przelewów z zagranicy:

Kościół Boży w Rudzie Śląskiej
Volkswagen Bank
Nr konta: 64 2130 0004 2001 0530 0488 0002
Nr IBAN: PL64 2130 0004 2001 0530 0488 0002 [PLN]
Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW

[/av_textblock] [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [av_textblock size=” font_color=” color=”]
Konto na Fundusz naszego budynku
Volkswagen Bank
Nr konta: 37 2130 0004 2001 0530 0488 0003Dla przelewów z zagranicy:

Kościół Boży w Rudzie Śląskiej
Volkswagen Bank
Nr konta: 37 2130 0004 2001 0530 0488 0003
Nr IBAN: PL37 2130 0004 2001 0530 0488 0003 [PLN]
Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW

[/av_textblock] [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [av_textblock size=” font_color=” color=”] Biblia mówi o pieniądzach:

„Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.” (Ks. Malachiasza 3:10, Biblia Warszawska)
„Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy.” (Ks. Przysłów 11:24, Biblia Warszawska)
„A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę,” (2 list do Koryntian 9:6-8, Biblia Warszawska)
„Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale – mówi Pan!”
(Ks. Aggeusza 1:8, Biblia Warszawska)
„Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo.” (Ks. Przysłów 19:17, Biblia Warszawska)
„Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać.” (Dzieje Apost. 20:35b, Biblia Warszawska)

„Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.””Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.”(Ew. Mateusza 19:1-30, Biblia Warszawska)”I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.”(Ew. Łukasza 12:16-21, Biblia Warszawska)„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje.”

(Ew. Mateusza 6:19-21, Biblia Tysiąclecia)
„Sprzedajcie majętności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.” (Ew. Łukasza 12:33-34, Biblia Warszawska)

[/av_textblock] [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [av_textblock size=” font_color=” color=”] Wszelkie wpłaty prosimy kierować na wyżej wymienione konta
W tytule można wpisać: Darowizna na cele kultu religijnego

Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres e-mailowy biuro@e-kosciol.org
[/av_textblock]