Pastor Kościoła

Pastor to taka osoba która zna drogę, podąża tą drogą i pokazuje Kościołowi drogę.