Historia dwóch braci – nieprzebaczenie – Edwin Ricardo