Bojaźń Pańska

Bojaźń Pańska

Kto się boi Pana, ma mocną ostoję;

i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę – Ks. Przypowieści 14:26

Nasz postawa względem Boga określa kim On dla nas jest.

Kiedy szanujemy i podchodzimy z czcią do Pana, jest On mocną ostoją dla nas. Miejscem ochrony i bezpieczeństwa. Szacunek dla Boga wyrażamy poprzez posłuszeństwo Jego Słowu, stosując je w swoim życiu.

Jak wyrażamy szacunek do innych osób? Słuchając ich, wykonując ich polecenia w pracy, służąc im … Z Bogiem jest podobnie.

Jak traktujemy Boga ma nie tylko wpływ na nasze osobiste życie, ale na nasze całe rodziny, na przyszłe pokolenia, o czym wspomina król Salomon – „i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.