Synowie Światła

Synowie Światła

Księga Przypowieści 4:18

Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia

Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy synami i córkami światłości.

Nasze życie z Bogiem, w miarę upływu czasu, nabiera blasku i świeci coraz jaśniej.

W życiu z Chrystusem są kolejne etapy naszego wzrostu. Nikt nie rodzi się człowiekiem dorosłym i dojrzałym. Jesteśmy niemowlakami, dziećmi, nastolatkami, osobami dorosłymi. Każdy moment naszego życia jest ważny dla naszego prawidłowego rozwoju. Tak samo jest z naszym duchowym człowiekiem. Rodzimy się na nowo w Bożej rodzinie i rozwijamy się.

Bóg ma plan dla twojego życia!

Mark Twain powiedział, że w życiu człowieka są dwa bardzo ważne dni, jeden kiedy się rodzi, a drugi kiedy odkrywa dlaczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.