Słowo na Czwartek, 28 Maj 2020

Czyż nie są aniołowie duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?

Hebrajczyków 1:14

Pan pośle swego anioła przed tobą.

Ks. Rodzaju (1 Moj) 24:7